Giáo Hạt Bảo Lộc

1. Giáo Xứ: 43

SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1BẢO LỘC5,100P. Blao, Bảo LộcGiuse Nguyễn Văn Khấn
2B’DƠR2,324Xã Lộc An, Bảo LâmGioan Baotixita Trần Đức Long
3B’ SUMRĂC3,585Xã Lộc Tân, Bảo LộcPhêrô K’ Chẻoh
4CHÂN LỘC1,100Phường 2, Bảo LộcGB. Lê Kim Huấn
5CHÚA KITÔ VUA3,453P. Lộc Phát, Bảo LộcAntôn Nguyễn Đức Khiết
6ĐA MINHXã Lộc Châu, Bảo LộcPhêrô Nguyễn Hữu Giang
7ĐẠI LỘC8,927Xã Lộc Thành, Bảo LâmGiuse Phạm Văn Thống
8ĐỨC THANH1,713Xã Lộc Đức, Bảo LâmĐaminh Nguyễn Minh Quý
9ĐỨC GIANG2,050Xã Lộc Đức, Bảo LâmAugustinô Trần Mạnh Khương
10GIOAN3,455P. Lộc Phát, Bảo LộcPhêrô Nguyễn Thăng Long
11HÒA PHÁT4,000P. Lộc Phát, Bảo LộcAntôn Nguyễn Ðình Uyển
12LA VANG942Xã Đambri, Bảo LộcGiuse Trần Hữu Trí
13LÂM PHÁT5,184Xã Lộc Ngãi, Bảo LâmGiuse Lê Minh Long
14LÊ BẢO TỊNH LC.1,892Xã Lộc Châu, Bảo LộcGiuse Nguyễn Minh Hoàng
15LÊ BẢO TỊNH LN.900Xã Lộc Ngãi, Bảo LâmGiuse Phạm Công Bình
16LỘC AN2,061Xã Lộc An, Bảo LâmGiuse Bùi Nguyễn Minh Hoàng
17LỘC ĐỨC2,657Xã Lộc Đức, Bảo LâmGiuse Phạm Sơn Lâm
18MẸ THIÊN CHÚA1,855Xã Lộc Châu, Bảo LộcAntôn Lê Xuân
19MẸ HẰNG CỨU GIÚP2,400Xã Lộc Châu, Bảo LộcPhêrô Phan Minh Trí
20MINH RỒNG3,788Tt. Lộc Thắng, Bảo LâmMicae Hà Diên Tố
21NAM PHƯƠNG1,250P. Blao, Bảo LộcGioan Phạm Văn Độ
22PHÚC LỘC3,981P. Lộc Sơn, Bảo LộcGioan Đỗ Minh Chúc
23QUẢNG LÂM3,900Xã Lộc Quảng, Bảo LâmAnphongsô Nguyễn Đức Vĩnh
24SUỐI MƠ3,743Xã Đại Lào, Bảo LộcMicae Nguyễn Quốc Tĩnh
25TÂN BÌNH2,334Xã Lộc Thanh, Bảo LộcGiuse Phan Đào Thục
26TÂN BÙI7,389Xã Lộc Châu, Bảo LộcGiuse Trần Đức Liêm
27TÂN HÀ5,200P. Lộc Tiến, Bảo LộcGiuse Nguyễn Văn Tú
28TÂN HÓA4,769Xã Lộc Nga, Bảo LộcTôma Trần Trung Phát
29TÂN LẠC2,488Xã Tân Lạc, Bảo LâmPhêrô Phạm Minh Đức
30TÂN RAI14,140Tt. Lôc Thắng, Bảo LâmGiuse Trần Đức Thành
31TÂN THANH3,564Xã Lộc Thanh, Bảo LộcPX. Nguyễn văn Hoàng ICM
32THÁNH MẪU4,950P. Lộc Phát, Bảo LộcBosco Trần Văn Điện
33THÁNH TÂM LỘC PHÁT2,343P. Lộc Phát, Bảo LộcPhêrô Nguyễn Văn Điệp
34THÁNH TÂM LỘC TIẾN5,505P. Lộc Tiến, Bảo LộcPhaolô Dương Công Hồ
35THANH XÁ3,065Xã Lộc Nga, Bảo LộcGiuse Ðinh Quang Vinh
36THANH XUÂN3,209Xã Lộc Thanh, Bảo LộcMátthêu Phạm Minh Thiên
37THIỆN LỘC2,800P. 2, Bảo LộcPhaolô Phạm Tường Long
38THƯỢNG THANH2,519Xã Lộc Thanh, Bảo LộcGiuse Nguyễn Viết Ðinh
39VINH SƠN LIÊM2,223P. Lộc Tiến, Bảo LộcVinh Sơn Nguyễn Thanh Minh
40ĐẠ LƠ NGHỆT1,200Xã Lộc Châu, Bảo LộcGiuse Phạm Văn Lễ ICM
41HIỆP PHÁT (Anê Đê)1,168Xã Lộc Ngãi. Bảo LâmMatthêu Nguyễn Văn Việt
42LỘC BẮC – LỘC BẢO3,983Xã Lộc Bắc, Bảo LâmGiuse Phạm Ánh Quang
43LỘC NAM2,595Xã Lộc Nam, Bảo LâmPhanxicô Nguyễn Văn Thịnh

2. Giáo Sở: 3

SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1HIỂN LINH (B’LÁ)1,055Xã B’Lá, Bảo LâmGioan Nguyễn Anh Tuấn
2MARTINÔ1,047Xã Lộc Châu, Bảo LộcĐaminh Vũ Hàn Giang
3MẸ VÔ NHIỄM900P. Lộc Phát, Bảo LộcGiuse Hoàng Đình Phú

3. Giáo Họ: 2

SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1GIUSE (Đồi Dổi)800P. Lộc Phát, Bảo LộcPhêrô Nguyễn Thăng Long
2LỘC PHÚ – LỘC LÂM1,397Xã Lộc Phú, Bảo LâmGiuse Trần Đức Thành