Giáo Hạt Đơn Dương

1, Số Giáo Xứ: 12

SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1CHÂU SƠN961Xã Lạc Xuân, Ðơn DươngPX. Hoàng Đức Tiến
2DIOM3,737Xã Lạc Xuân, Ðơn DươngVinh Sơn Đỗ Quang Dung
3KAĐƠN5,27Xã Kađơn, Ðơn DươngGiuse Nguyễn Đức Ngọc CM
4LẠC HÒA3,85Xã Kađô, Ðơn DươngGioan Đỗ Vinh Sơn
5LẠC LÂM6,276Xã Lạc Lâm, Ðơn DươngGiuse Nguyễn Đức Trung OP
6LẠC NGHIỆP1,287Tt. Dran, Ðơn DươngGioan Nguyễn Trọng Thành
7LẠC SƠN1,55Xã Lạc Lâm, Ðơn DươngGiuse Nguyễn Trí Độ
8LẠC VIÊN3,1Xã Lạc Xuân, Ðơn DươngGioan Phan Công Chuyển
9PRÓH3,08Xã Próh, Ðơn DươngGB Hoàng Kim Tiến CM
10SUỐI THÔNG1,779Xã Đạ Roòn, Ðơn DươngTôma Phạm Quang Hào
11THẠNH MỸ2,879Tt. Thạnh Mỹ, Ðơn DươngGiuse Nguyễn Minh Tuyên
12TU TRA4,25Xã Tu Tra, Đơn DươngPhêrô Vũ Ngọc Hùng