Tham Khảo Mục Vụ

Đức Mẹ Sầu Bi

Đức Mẹ Sầu Bi Tượng Pièta trong Đền thờ Thánh Phêrô, Rôma (do Michel Angelo, 1499)Thứ Sáu Tuần Thánh, khi...

Tông Đồ Giáo Dân – (Phần2)

II. HÌNH THỨC TÔNG ĐỒ TẬP THỂ: HỘI ĐOÀNLm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ (gpquinhon.org) Thứ tư - 09/10/2013 04:26(tiếp theo)1....

Page 1 of 22 1 2 22

Bài Viết Mới