Lời Nguyện Tín Hữu

Burning candle on black table. Memory day

Lễ Thánh Gia Thất

LỄ THÁNH GIA THẤT Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái, đã muốn Con...

Burning candle on black table. Memory day

Lễ Giáng Sinh ( lễ đêm)

LỄ GIÁNG SINH (LỄ ĐÊM) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến...

Burning candle on black table. Memory day

Lễ Thánh Phanxicô Saviê

LỄ THÁNH PHAXICÔ XAVIÊ (03/12) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã sai các Môn đệ đi...

Burning candle on black table. Memory day

Lễ Các Linh Hồn

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục...

Burning candle on black table. Memory day

Lễ Các Thánh Nam Nữ

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Hạnh Phúc và Vinh...

Page 1 of 20 1 2 20

Bài Viết Mới