Tín Lý

THÁNH THẦN CỦA CHA VÀ CON

THÁNH THẦN CỦA CHA VÀ CON (L’esprit du Père et du Fils, Durrwell, Paris 1989)  I. THÁNH THẦN, HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN...