Tu Đức – Nhân Bản

Tông Thư “Hồng Ân Cứu Chuộc”

Tông thư Hồng Ân Cứu Chuộc(catechesis.net) November 15, 2018HỒNG ÂN CỨU CHUỘC(Redemptionis donum, 25-03-1984)Dẫn nhậpNhân dịp Năm Thánh mừng ơn...

Niềm vui đời linh mục

Niềm vui đời linh mụcThứ Năm Tuần Thánh là Ngày của các linh mục, vì thế các vị giáo hoàng,...

Thế Nào Là Cầu Nguyện?

THẾ NÀO LÀ CẦU NGUYỆN?Cầu nguyện là lắng tai nghe tiếng Chúa nói với ta.Cầu nguyện là tiếp nhận những...

Sống Mùa Vọng

SỐNG MÙA VỌNG   Mùa Vọng, ngày xưa thường gọi là “Mùa Áp” (theo tiếng Latinh là Adventus, từ động từ...

Hãy Tin Vào Hội Thánh

Hãy tin vào Giáo HỘi ! Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mời gọi chúng ta suy nghĩ về bản chất...

Page 1 of 23 1 2 23

Bài Viết Mới