Các Bộ Giáo Triều

Tuyên Ngôn Dominus Jesus

Tuyên Ngôn "DOMINUS JESUS" Duy nhất tính và phổ quát tính của ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô và...

Page 1 of 2 1 2

Bài Viết Mới