Giáo Hạt Đạ Tông

1. Số Giáo Xứ: 6

Document
SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1ĐẠ K’NÀNG2.121 (Kinh: 963 Thượng: 1.158)Xã Đạ K’NàngGioan Đỗ Hữu Tài
2ĐẠ R’ SAL3.051 (Kinh: 1.290 Thượng: 1.761)Xã Đạ R’ Sal, Đam RôngVincentê Vũ Tấn Thành
3ĐẠ TÔNG10.325 (Kinh: 95 Thượng: 10.230)Xã Đạ Tông, Đam RôngBartolomeo Nguyễn Văn Gioan
4LIÊNG SRÔNH3.000 (Kinh: 300 Thượng: 2.800)Xã Liêng Srônh, Đam RôngGiuse Nguyễn Tiến Đạt
5PHI LIÊNG3.161 (Kinh: 970 Thượng :2.191)Xã Phi Liêng , Đam RôngGiuse Trần Ngọc Hạnh
6RÔMEN2.368 (Kinh: 1.781 Thượng: 1.087)Xã Rômen, Đam RôngĐaminh Nguyễn Ngọc Trang