Nghi Thức

THỐNG HỐI MÙA CHAY 2008

THỐNG HỐI MÙA CHAY 2008

KHAI MẠC 1. Dấu Thánh Giá và lời chào chúc: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu-Kitô Chúa chúng ta,… Đ/ 2....

Bài Viết Mới