Danh Sách Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt

Cập Nhật Ngày: 04/12/2023
Stt Tên Thánh Tên họ Tên gọi Sinh Lm Địa chỉ Giáo Hạt Triều/dòng
1 PX. Đỗ Quốc Anh 21.10.87 11.11.22 Nt. Phúc Lộc, Lộc Sơn, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
2 GB. Nguyễn Quốc Bảo 01.06.90 17.11.23 Nt. Đinh Văn, Đinh Văn, Lâm Hà Đức Trọng Triều
3 Giuse Nguyễn Văn Bảo 14.08.44 28.04.72 Hưu tại gia đình, Gx. Lạc Lâm Đơn Dương Triều
4 Gioan Cao Thái Bình 19.07.77 01.10.09 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
5 Giuse Phạm Công Bình 15.10.78 12.06.15 Nt. Thánh Lê Bảo Tịnh, Lộc Ngãi, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
6 PX. Trần Văn Bình 01.01.72 15.04.04 TTMV Đà Lạt Đà Lạt Triều
7 Phaolô K’ Brểh 24.03.67 01.10.09 Nt. Gia Lành, Gia Hiệp, Di Linh Di Linh Triều
8 Gioan K’ Brel 28.12.73 18.10.11 Nt. Đăng Srônh, Ninh Gia, Đức Trọng Đức Trọng Triều
9 Vinh Sơn K' Brẹp 05.07.88 19.11.21 Nt. Đạ Tông, Đạ Tông, Đam Rông Đạ Tông Triều
10 Đaminh K’ Brìn 04.06.82 03.06.16 Du học Mỹ Triều
11 Giuse Nguyễn Thành Cao 16.06.77 27.06.14 Nt. Tân Thành - Tân Hội, Đức Trọng Đức Trọng Triều
12 P. Assisi Trần Minh Ngọc Châu 16.02.84 23.11.19 Nt. Tân Rai, Lộc Thắng, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
13 Phêrô K’ Cheoh 22.10.66 29.09.05 Nt. B’ Sumrăc, Lộc Tân, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
14 Giuse Trần Văn Chiến 04.05.53 29.05.94 Nt. Thiện Lâm, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
15 Bosco Hoàng Văn Chính 10.06.54 08.08.93 TTMV Đà Lạt Đà Lạt Triều
16 Giuse Nguyễn Công Chính 08.12.72 29.09.05 Du học Philippines Triều
17 Gioan Đỗ Minh Chúc 03.03.66 27.04.06 Nt. Phúc Lộc, Lộc Sơn, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
18 Gioan Phan Công Chuyển 15.01.44 29.04.69 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
19 Giuse Trần Đức Công 19.02.80 03.06.16 Nt. Lạc Sơn, Lạc Lâm, Đơn Dương Đơn Dương Triều
20 Giuse Trần Thành Công 30.05.78 03.06.16 Nt. Tân Nghĩa, Tân Nghĩa, Di Linh Di Linh Triều
21 GB. Trần Mạnh Cương 15.09.78 03.06.16 Nt. Dà Lơ-Ngềt, Lộc Châu, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
22 Micae Nguyễn Mạnh Cường 11.01.85 13.11.20 Nt. Đạ Tẻh, Đạ Tẻh Madaguôi Triều
23 Giuse Nguyễn Minh Cường 25.11.71 01.10.09 TGM, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt Đà Lạt Triều
24 Micae Nguyễn Quang Cường 02.01.70 15.04.04 Nt. Chân Lộc, P. 2, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
25 Vinh Sơn Phạm Quốc Cường 10.09.74 29.09.05 Nt. Tùng Nghĩa, Liên Nghĩa, Đức Trọng Đức Trọng Triều
26 Giuse Nguyễn Công Danh 05.11.50 31.12.95 Nt. Thánh Giuse, Phúc Thọ, Lâm Hà Đức Trọng Triều
27 Đaminh Đoàn Hữu Du 15.10.79 03.06.16 Nt. Đạ Nhar, Đạ Tẻh Madaguôi Triều
28 Vinh Sơn Đỗ Quang Dung 08.02.61 27.06.92 Nt. Lạc Viên, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Triều
29 GB. Nguyễn Quốc Dũng 01.01.86 13.11.20 Nt. Đạ R’Sal, Đạ R’Sal, Đam Rông Đạ Tông Triều
30 Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng 07.11.75 18.10.11 Nt. Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh Di Linh Triều
31 Octave Me Bla Duon 26.02.74 24.11.12 Nt. Hòa Bắc, Hòa Bắc, Di Linh Di Linh Triều
32 Luca Hoàng Vũ Thái Dương 21.08.79 03.06.16 Nt. Sơn Điền, Sơn Điền, Di Linh Di Linh Triều
33 Giuse Nguyễn Tiến Đạt 04.05.59 31.05.92 Nt. B’ Nát, Tân Lâm, Di Linh Di Linh Triều
34 Giuse Dương Chí Đạt 07.10.71 15.04.04 Nt. K’ Nai, Phú Hội, Đức Trọng Đức Trọng Triều
35 Giuse Đinh Xuân Đệ 28.11.72 01.10.09 Nt. Đoàn Kết, Đinh Văn, Lâm Hà Đức Trọng Triều
36 Bosco Trần Văn Điện 29.07.51 04.11.90 Nt. Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
37 Phêrô Nguyễn Văn Điệp 04.07.75 16.09.03 Nt. Thánh Tâm, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
38 Giuse Nguyễn Viết Đinh 22.08.46 04.05.75 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
39 Giuse Trần Ngọc Định 08.02.74 24.11.12 Nt. Đinh Trang Hoà, ĐTH, Di Linh Di Linh Triều
40 Giuse Nguyễn Trí Độ 27.04.56 22.02.97 TTMV Đà Lạt Đà Lạt Triều
41 Gioan Phạm Văn Độ 23.01.66 03.12.01 Nt. Nam Phương, P. Blao, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
42 PX. Nguyễn Viết Đoàn 07.01.56 27.09.98 Nt. Kaming, Gungré, Di Linh Di Linh Triều
43 Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông 10.06.67 27.09.07 Nt. Đạ Tẻh, Đạ Tẻh Madaguôi Triều
44 GB. Nguyễn Đình Đợi 23.03.88 11.11.22 Nt. Di Linh, Di Linh Di Linh Triều
45 Giuse Phạm Hoàng Đức 12.01.88 11.11.22 Nt. Tân Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
46 Giuse Nguyễn Văn Đức 20.03.80 12.06.15 Du học Mỹ Triều
47 PX. Nguyễn Vũ Minh Đức 13.04.81 12.06.15 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
48 Phêrô Phạm Minh Đức 30.10.75 18.10.11 Nt. Tân Lạc, Tân Lạc, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
49 Phêrô Phan Minh Đức 02.01.69 01.10.09 Nt. Tân Văn, Tân Văn, Lâm Hà Đức Trọng Triều
50 Phêrô Nguyễn Hữu Giang 12.05.57 05.01.01 Nt. Thánh Đaminh, Lộc Châu, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
51 Đaminh Vũ Hàn Giang 20.02.77 24.11.12 Nt. Thánh Mactinô, Lộc Châu, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
52 Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan 02.09.58 03.12.98 Nt. Đạ Tông, Đạ Tông, Đam Rông Đạ Tông Triều
53 Giuse Trần Ngọc Hạnh 22.08.74 01.10.09 Nt. Phi Liêng, Phi Liêng, Đam Rông Đạ Tông Triều
54 Tôma Phạm Quang Hào 15.05.51 17.10.95 Nt. Suối Thông, Đạ Roòn, Đơn Dương Đơn Dương Triều
55 Antôn Nguyễn Công Hiến 15.05.79 27.06.14 Nt. Đồng Nai Thượng, Cát Tiên Madaguôi Triều
56 Phaolô Trần Xuân Hiệp 15.12.86 19.11.21 Nt. Thanh Bình, Bình Thạnh, Đức Trọng Đức Trọng Triều
57 Phaolô Dương Công Hồ 14.03.56 27.06.92 Nt. Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
58 Antôn Vũ Thanh Hòa 20.05.77 24.11.12 Nt. Thánh Phaolô, Phước Lộc, Đạ Hoai Madaguôi Triều
59 Giuse Đinh Tấn Hoài 06.02.72 29.09.05 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
60 Micae Cao Xuân Hoàng 13.03.78 03.06.16 Nt. Ninh Loan, Ninh Loan, Đức Trọng Đức Trọng Triều
61 Giuse Bùi Nguyễn Minh Hoàng 01.07.73 01.10.09 Nt. Lộc An, Lộc An, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
62 Giuse Đinh Minh Hoàng 14.02.75 18.10.11 Nt. Vạn Thành, P. 5, Đà Lạt Đà Lạt Triều
63 Mactinô Nguyễn Đình Huy Hoàng 21.12.78 27.06.14 Nt. Liăng Dăm, Liên Đầm, Di Linh Di Linh Triều
64 Giuse Nguyễn Minh Hoàng 18.01.73 18.10.11 Nt. Lê Bảo Tịnh, Lộc Châu, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
65 Giuse Nguyễn Minh Hoàng 17.07.81 27.06.14 Nt. Hoà Nam, Hoà Nam, Di Linh Di Linh Triều
66 Phêrô Trần Văn Hội 03.04.59 27.06.92 Nt. Phú Hiệp, Gia Hiệp, Di Linh Di Linh Triều
67 Phaolô Lê Đức Huân 29.07.45 19.12.72 Nt. Kala, Bảo Thuận, Di Linh Di Linh Triều
68 GB. Lê Kim Huấn 10.10.50 09.08.87 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
69 Giuse Nguyễn Văn Hùng 20.11.87 11.11.22 Nt. Liêng Srônh, Liêng Srônh, Đam Rông Đạ Tông Triều
70 Phêrô Vũ Ngọc Hùng 15.07.66 01.10.09 Nt. Hoà Phát, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
71 Phaolô Đỗ Đức Huy 04.10.78 27.06.14 Nt. Hàng Hải, Gungré, Di Linh Di Linh Triều
72 Giuse Nguyễn Đức Huy 12.10.79 03.06.16 Nt. Tân Đức, Hoài Đức, Lâm Hà Đức Trọng Triều
73 Giuse Mai Quang Hưng 28.11.89 17.11.23 Nt. Sơn Điền, Sơn Điền, Di Linh Di Linh Triều
74 Giuse Bùi Văn Hưng 20.11.77 27.06.14 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
75 Phaolô Krajan Chiêng Jồi 10.11.85 13.11.20 Nt. B’ Sumrăc, Lộc Tân, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
76 Giuse Phạm Đình Kế 02.01.42 18.05.68 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
77 Giuse Phạm Hữu Khải 24.09.69 03.12.01 Nt. Hoà Ninh, Hoà Ninh, Di Linh Di Linh Triều
78 PX. Nguyễn Xuân Khâm 04.11.70 16.09.03 Nt. Mẹ Thiên Chúa, Lộc Châu, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
79 Giuse Nguyễn Văn Khấn 20.12.53 03.11.90 Nt. Thượng Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
80 Batôlômêô Đoàn Kim Khánh 30.03.79 19.11.21 Nt. Langbiang, Tt. Lạc Dương, Lạc Dương Đà Lạt Triều
81 Phêrô Lê Văn Khánh 01.04.58 03.12.01 Nt. Thánh Giuse, Phúc Thọ, Lâm Hà Đức Trọng Triều
82 Phaolô Nguyễn Bá Khánh 13.05.80 12.06.15 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
83 Vinh Sơn Nguyễn Đức khiêm 04.11.89 17.11.23 Nt. Đạ K’Nàng, Đạ K’Nàng, Đam Rông Đạ Tông Triều
84 Anrê Trần Văn Khiêm 08.03.49 15.04.04 Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
85 Antôn Nguyễn Đức Khiết 12.02.49 25.01.77 Nt. Chúa Kitô Vua, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
86 Giuse Phạm Văn Khương 20.04.85 19.11.21 Nt. Kala, Bảo Thuận, Di Linh Di Linh Triều
87 Augustinô Trần Mạnh Khương 08.08.73 18.10.11 Nt. Đức Giang, Lộc Đức, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
88 Giuse Trần Công 16.10.78 12.06.15 Nt. Hòa Trung, Hòa Trung, Di Linh Di Linh Triều
89 Đaminh Nguyễn Hoàng Lam 21.04.75 18.10.11 TTMV Đà Lạt Đà Lạt Triều
90 Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm 05.01.60 27.06.92 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
91 Giuse Phạm Sơn Lâm 08.07.78 18.10.11 Nt. Lộc Đức, Lộc Đức, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
92 Đaminh Vũ Trọng Lâm 10.01.75 01.10.09 Nt. Tân Lâm, Tân Lâm, Di Linh Di Linh Triều
93 GB. Nguyễn Công Liêm 07.01.89 19.11.21 Nt. Suối Mơ, Đại Lào, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
94 Giuse Nguyễn Viết Liêm 21.10.47 04.04.76 Nghĩa Hội, Thạnh Mỹ, Đơn Dương Đơn Dương Triều
95 Giuse Trần Đức Liêm 10.08.60 03.12.98 Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
96 Giuse Đinh Lập Liễm 08.01.37 21.12.67 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
97 Giuse Trần Ngọc Liên 07.11.57 01.08.93 Nt. An Bình, P. 3, Đà Lạt Đà Lạt Triều
98 Giuse Lê Minh Long 01.01.76 18.10.11 Nt. Tân Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
99 Phêrô Nguyễn Thăng Long 24.05.68 21.09.10 Nt. Gioan, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
100 Phaolô Phạm Tường Long 24.09.76 24.11.12 Nt. Thiện Lộc, P. 2, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
101 GB. Trần Đức Long 14.09.78 27.06.14 Nt. B’ Dơr, Lộc An, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
102 Phêrô Đào Đức Lộc 04.03.88 11.11.22 Học Viện Công Giáo Việt Nam - Nhà Vãng Lai Sài Gòn Triều
103 Giuse Trần Văn Mạnh 07.11.80 03.06.16 Nt. Tân Bình, Lộc Thanh, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
104 Vinh Sơn Nguyễn Thanh Minh 01.11.74 21.09.10 Nt. Thánh Vinh Sơn Liêm, Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
105 Giuse Trần Văn Năng 12.05.76 12.06.15 Nt. Phước Cát, Đồng Nai, Cát Tiên Madaguôi Triều
106 Anphongsô Bùi Văn Ngọc 03.02.82 23.06.17 Nt. Gân Reo, Liên Hiệp, Đức Trọng Đức Trọng Triều
107 Giuse Nguyễn Hoàng Nguyên 18.04.89 11.11.22 Nt. Ninh Loan, Ninh Loan, Đức Trọng Đức Trọng Triều
108 Phaolô Nguyễn Trần Khôi Nguyên 18.08.87 19.11.21 Nt. Bảo Lộc, 715 Trần Phú, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
109 Antôn Vũ Cao Nguyên 21.01.58 03.12.98 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
110 Phêrô Phạm An Nhàn 10.02.56 27.04.06 Nt. Diom, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Triều
111 Phaolô Nguyễn Hữu Phan 10.10.80 23.06.17 Nt. Đại Lộc, Lộc Thành, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
112 Tôma Trần Trung Phát 01.08.58 03.12.99 Nt. Tân Hóa, Lộc Nga, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
113 Giuse Hoàng Đình Phú 29.09.78 27.06.14 Nt. Mẹ Vô Nhiễm, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
114 GB. Phạm Minh Phụng 17.03.66 03.12.01 Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai Madaguôi Triều
115 Phaolô Phạm Công Phương 02.01.57 03.12.98 Nt. Chính Tòa, 17 Trần Phú, Đà Lạt Đà Lạt Triều
116 Phêrô Nguyễn Dương Quang 09.06.88 19.11.21 Nt. Lán Tranh, Hoài Đức, Lâm Hà Đức Trọng Triều
117 Giuse Phạm Ánh Quang 28.02.80 27.06.14 Nt. Lộc Bảo, Lộc Bảo, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
118 Micae Trần Đình Quảng 16.09.43 18.12.71 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
119 Giuse Nguyễn Văn Quí 12.08.59 27.04.06 Nt. Lâm Phát, Lộc Ngãi, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
120 Phaolô Phạm Nguyễn Quốc 05.12.82 23.06.17 Nt. Tùng Nghĩa, Liên Nghĩa, Đức Trọng Đức Trọng Triều
121 Đaminh Nguyễn Minh Quý 17.05.72 24.11.12 Nt. Đức Thanh, Lộc Đức, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
122 Giuse Đinh Long Văn 10.09.77 24.11.12 Nt. Nam Ban, Nam Ban, Lâm Hà Đức Trọng Triều
123 Gioan Đỗ Vinh Sơn 10.07.74 16.09.03 Nt. Lạc Hòa, Kađô, Đơn Dương Đơn Dương Triều
124 Giuse Hoàng Kim Sơn 09.09.77 24.11.12 Nt. Hà Đông, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
125 Phêrô Mai Vinh Sơn 10.09.69 26.11.00 Nt. Thánh Mẫu, P. 7, Đà Lạt Đà Lạt Triều
126 Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn 03.08.73 24.11.12 TGM, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt Đà Lạt Triều
127 Phaolô Nguyễn Thanh Sơn 19.03.74 18.10.11 Nt. An Hoà, Liên Hiệp, Đức Trọng Đức Trọng Triều
128 Giuse Phạm Minh Sơn 21.10.46 28.11.70 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
129 Anrê Phạm Việt Sơn 24.06.75 18.10.11 Nt. Chi Lăng, P.9, Đà Lạt Đà Lạt Triều
130 Giuse Vũ Thái Sơn 20.02.81 18.10.11 Nt. Đa Lộc, Xuân Thọ, Đà Lạt Đà Lạt Triều
131 Phaolô Nguyễn Văn Sỹ 15.02.79 23.06.17 Nt. Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
132 Giuse Đỗ Đức Tài 11.01.72 16.09.03 Nt. Tam Bố, Tam Bố, Di Linh Di Linh Triều
133 Gioan Đỗ Hữu Tài 01.05.80 12.06.15 Nt. Đạ K’Nàng, Đạ K’Nàng, Đam Rông Đạ Tông Triều
134 Phêrô Lê Anh Tài 06.02.65 27.09.07 Nt. Dambri, Dambri, Đạ Hoai Madaguôi Triều
135 Phaolô Phạm Bá Tạo 16.07.74 28.06.12 Nt. Phi Liêng, Phi Liêng, Đam Rông Đạ Tông Triều
136 Giuse Đinh Chu Tập 11.01.27 04.08.56 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
137 Đaminh Trần Thả 17.04.55 08.08.93 Nt. Di Linh, Di Linh Di Linh Triều
138 Giuse Nguyễn Đình Thắng 22.05.74 18.10.11 Nt. Tà Nung, Tà Nung, Đà Lạt Đà Lạt Triều
139 Luy Nguyễn Ngọc Thanh 17.06.50 04.04.76 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
140 Giuse Vũ Ngọc Thanh 07.06.68 27.04.06 Nt. Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt Đà Lạt Triều
141 Gioan Nguyễn Trọng Thành 05.07.58 22.02.97 Nt. Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ, Đơn Dương Đơn Dương Triều
142 Giuse Trần Đức Thành 15.01.55 08.08.93 Nt. Tân Rai, Lộc Thắng, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
143 Phêrô Võ Trung Thành 28.12.38 20.12.69 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
144 Vincentê Vũ Tấn Thành 05.06.69 01.10.09 Nt. Đạ R’Sal, Đạ R’Sal, Đam Rông Đạ Tông Triều
145 Matthêu Phạm Minh Thiên 15.08.53 31.05.92 Nt. Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
146 Mactinô Bùi Đức Thịnh 11.11.68 26.11.00 Nt. Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt Đà Lạt Triều
147 PM. Nguyễn Văn Thịnh 03.01.76 18.10.11 Nt. Lộc Nam, Lộc Nam, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
148 Giuse Phạm Văn Thống 16.09.56 22.03.95 Nt. Đại Lộc, Lộc Thành, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
149 Giuse Phan Đào Thục 10.08.69 26.11.00 Nt. Tân Bùi, Lộc Châu, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
150 Phêrô Bùi Đức Tiến 16.08.79 12.06.15 Nt. Liêng Srônh, Liêng Srônh, Đam Rông Đạ Tông Triều
151 GB. Đỗ Hùng Tiến 04.07.77 18.10.11 Nt. Thánh Giuse, Bình Thạnh, Đức Trọng Đức Trọng Triều
152 PX. Hoàng Đức Tiến 14.02.70 18.10.11 Nt. Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Triều
153 Phêrô Mai Xuân Tiến 06.09.70 01.10.09 Nt. Langbiang, Tt. Lạc Dương, Lạc Dương Đà Lạt Triều
154 Giuse Trần Minh Tiến 25.04.44 20.12.72 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
155 Giuse Lê Minh Tính 06.08.41 14.05.68 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
156 Vinh Sơn Hoàng Văn Tình 05.12.79 23.06.17 Nt. Chúa Kitô Vua, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
157 Micae Nguyễn Quốc Tĩnh 02.01.70 27.09.07 Nt. Suối Mơ, Đại Lào, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
158 Micae Hà Diên Tố 15.07.50 19.03.94 Nt. Minh Rồng, Lộc Thắng, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
159 Lôrensô Trần Ngọc Toàn 10.08.71 27.09.07 Nt. Đa Thiện, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
160 Đaminh Nguyễn Ngọc Trang 10.04.68 27.09.07 Nt. Rômen, Rômen, Đam Rông Đạ Tông Triều
161 PX. Trần Ngọc Tri 23.06.76 24.11.12 Nt. Lán Tranh, Hoài Đức, Lâm Hà Đức Trọng Triều
162 Clêmentê Nguyễn Đức Anh Trí 29.12.88 11.11.22 Nt. Dưng Kơnơ, Dưng Kơnơ, Lạc Dương Đà Lạt Triều
163 Phêrô Phan Minh Trí 06.02.71 16.09.03 Nt. Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lộc Châu, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
164 Giuse Trần Hữu Trí 22.08.80 27.06.14 Nt. La Vang, Dambri, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
165 Phaolô Hoàng Kim Trọng 07.12.80 27.06.14 Nt. Gia Bắc, Gia Bắc, Di Linh Di Linh Triều
166 Martinô Vũ Công Trụ 24.11.87 11.11.22 Nt. Đạ Tông, Đạ Tông, Đam Rông Đạ Tông Triều
167 Giuse Lê Vũ Thành Trung 10.10.85 13.11.20 Nt. Chính Tòa, 17 Trần Phú, Đà Lạt Đà Lạt Triều
168 Grêgôriô Nguyễn Quí Trung 28.02.45 17.08.75 Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
169 GB. Vũ Nhật Trường 01.03.88 19.11.21 Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai Madaguôi Triều
170 Đaminh Nguyễn Chu Truyền 26.08.48 25.01.77 Triều
171 Phaolô Nguyễn Quốc 29.06.88 11.11.22 Nt. Phú Hiệp, Gia Hiệp, Di Linh Di Linh Triều
172 Giuse Nguyễn Văn 25.02.53 19.03.94 Nt. Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
173 Gioan Hoàng Anh Tuấn 10.10.85 13.11.20 Nt. Cát Tiên, Đồng Nai, Cát Tiên Madaguôi Triều
174 Giuse Lê Anh Tuấn 26.12.60 03.12.99 Nt. Lạc Nghiệp, Dran, Đơn Dương Đơn Dương Triều
175 Gioan Nguyễn Anh Tuấn 14.01.57 19.03.94 Nt. B'Lá, B'Lá, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
176 Antôn Nguyễn Quốc Tuấn 01.04.80 23.06.17 Nt. Mỹ Đức, Mỹ Đức, Đạ Tẻh Madaguôi Triều
177 Phêrô Trần Anh Tuấn 09.06.89 17.11.23 Nt. Nam Ban, Nam Ban, Lâm Hà Đức Trọng Triều
178 Giuse Phạm Văn Tuấn 27.03.69 27.09.07 Nt. Cát Tiên, Đồng Nai, Cát Tiên Madaguôi Triều
179 Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên 10.12.58 03.12.98 Nt. Thanh Bình, Bình Thạnh, Đức Trọng Đức Trọng Triều
180 Giuse Nguyễn Minh Tuyên 27.11.68 18.10.11 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
181 Antôn Nguyễn Đình Uyển 10.05.43 28.11.70 Hưu tại nhà riêng, Gx. La Vang Bảo Lộc Triều
182 Phêrô Nguyễn Hoàng Văn 04.11.85 23.11.19 Nt. Đambri, Đambri, Đạ Hoai Madaguôi Triều
183 Đaminh Nguyễn Quốc Việt 06.01.69 16.09.03 Chủng Viện, 59 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt Đà Lạt Triều
184 Matthêu Nguyễn Văn Việt 07.10.77 12.06.15 Nt. Hiệp Phát, Lộc Ngãi, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
185 Giuse Đinh Quang Vinh 07.10.69 27.09.07 Nt. Thanh Xá, Lộc Nga, Bảo Lộc Bảo Lộc Triều
186 Đaminh Trần Quang Vinh 01.05.76 18.10.11 Nt. Kim Phát, Bình Thạnh, Đức Trọng Đức Trọng Triều
187 Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh 24.09.71 03.12.01 Nt. Quảng Lâm, Lộc Quảng, Bảo Lâm Bảo Lộc Triều
188 Phêrô Huỳnh Quang 23.11.78 27.06.14 Nt. Đinh Văn, Đinh Văn, Lâm Hà Đức Trọng Triều
189 Giuse Phan Thế 16.08.78 12.06.15 Nt. Xà Lùng, Đinh Trang Hòa, Di Linh Di Linh Triều
190 Phaolô Vũ Đức Vượng 12.08.49 04.11.90 Nt. Madaguôi, Madaguôi, Đạ Hoai Madaguôi Triều
191 Antôn Xuân 10.05.74 29.09.05 Nt. Tu Tra, Tu Tra, Đơn Dương Đơn Dương Triều
192 Batôlômêô Cil Yon 03.04.75 12.06.15 Nt. Dưng Kơnơ, Dưng Kơnơ, Lạc Dương Đà Lạt Triều
193 Vinh Sơn Liêm Lê Ngọc Doanh 26.06.68 28.06.11 Cđ. Thiên Lộc, Kp 1, Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Biển Đức
194 Anrê Dũng Lạc Nguyễn Đức Quang 00.00.66 00.00.04 Cđ. Thiên Lộc, Kp 1, Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Biển Đức
195 GB. Nguyễn Trung Chính 20.04.81 03.07.19 Nt. Ngọc Long, Đạ Đờn, Lâm Hà Đức Trọng Chúa Cứu Thế
196 Giuse Đinh Tiến Đức 05.03.69 07.12.05 Nt. Phi Tô, Phi Tô, Lâm Hà Đức Trọng Chúa Cứu Thế
197 GB. Vương Sơn Hoàng 13.12.81 01.07.20 Nt. Tùng Lâm, P. 7, Đà Lạt Đà Lạt Chúa Cứu Thế
198 Giuse Lê Khánh Huyền 19.10.71 28.06.11 Nt. Phú Sơn, Phú Sơn, Lâm Hà Đức Trọng Chúa Cứu Thế
199 Giuse Ngô Văn Kha 20.08.58 09.07.98 Nt. Tùng Lâm, P. 7, Đà Lạt Đà Lạt Chúa Cứu Thế
200 Tômasô Phạm Phú Lộc 30.01.70 18.10.02 Nt. Tùng Lâm, P. 7, Đà Lạt Đà Lạt Chúa Cứu Thế
201 Giuse Nguyễn Hưng Lợi 27.07.46 21.06.75 Nt. Phú Sơn, Phú Sơn, Lâm Hà (Nghỉ dưỡng) Đức Trọng Chúa Cứu Thế
202 GB. Trần Ngọc Minh 31.08.80 02.07.14 Nt. Đạ M’Pău, Đạ Đờn, Lâm Hà Đức Trọng Chúa Cứu Thế
203 Giuse Triệu Bách Nhật 20.02.80 16.10.21 Nt. Phi Tô, Phi Tô, Lâm Hà Đức Trọng Chúa Cứu Thế
204 Phaolô K’ Nhoang 09.03.75 28.06.11 Nt. Păng Tiêng, Lát, Đà Lạt Đà Lạt Chúa Cứu Thế
205 Antôn Trần Thế Phiệt 12.07.47 21.06.75 Nt. R’ Lơm, Đạ Đờn, Lâm Hà (nghỉ Dưỡng) Đức Trọng Chúa Cứu Thế
206 P.X Nguyễn Kim Phùng 20.02.73 28.06.08 Nt. Đạ M’Pău, Đạ Đờn, Lâm Hà Đức Trọng Chúa Cứu Thế
207 Đaminh Cao Thành Thái 12.07.60 19.06.05 Nt. R' Lơm, Đạ Đờn, Lâm Hà Đức Trọng Chúa Cứu Thế
208 Giuse Trần Xuân Thủy 01.04.79 02.07.16 Nt. Păng Tiêng, Lát, Đà Lạt Đà Lạt Chúa Cứu Thế
209 Gioan Phùng Bá Trung 25.06.77 27.06.14 Nt. R’ Lơm, Đạ Đờn, Lâm Hà Đức Trọng Chúa Cứu Thế
210 Giuse Vũ Duy Bảo 11.12.77 24.08.10 Nt. Liên Khương, Liên Nghĩa, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
211 Âu Tinh Chu Đăng Chấn 08.11.58 08.12.94 Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt Đà Lạt Don Bosco
212 Giuse Nguyễn Văn Chính 12.02.54 03.12.99 Ct. Don Bosco Nghĩa Lâm, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
213 Giuse Trần Văn Hiển 01.06.58 29.10.99 Nt. K’ Long, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
214 Phêrô Trương Văn Hoàn 17.10.81 22.07.17 Ct. Don Bosco K'Long, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
215 Phêrô Nguyễn Mạnh Khải Hoàn 11.07.75 24.08.11 Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Don Bosco
216 Gioan Vianey K' Ju 12.06.85 27.07.19 Nt. Bắc Hội, Hiệp Thạnh, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
217 Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh 20.02.73 31.07.09 Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
218 Giuse Trịnh Quốc Khanh 18.04.86 27.07.19 Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Don Bosco
219 Saviô Nguyễn Huy Khiêm 13.05.84 28.07.18 Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt Đà Lạt Don Bosco
220 Antôn Phạm Văn Linh 06.03.51 20.05.93 Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
221 Tôma Vũ Kim Long 27.03.54 30.05.94 Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt Đà Lạt Don Bosco
222 Giuse Vũ Đức Lợi 06.04.69 03.03.05 Nt. Nghĩa Lâm, Liên Hiệp, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
223 Giuse Phạm Văn Nam 02.05.49 31.05.92 Ct. Don Bosco K'Long, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
224 Giuse Vũ Đức Nghĩa 05.04.66 24.06.00 Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt Đà Lạt Don Bosco
225 Giuse Nguyễn Duy Hồng Phúc 21.09.80 30.10.21 Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Don Bosco
226 Giorgiô Nguyễn Đức Phùng 18.04.54 25.01.99 Nt. Bắc Hội, Hiệp Thạnh, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
227 PX. Phạm Đình Phước 13.10.77 29.05.10 Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt Đà Lạt Don Bosco
228 Giuse Cảnh Vũ Minh Phước 07.11.76 02.07.16 Ct. Don Bosco Nghĩa Lâm, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
229 PX. Trần Văn Phương 21.07.57 01.01.01 Nt. Liên Khương, Liên Nghĩa, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
230 Giuse Phạm Đại Quang 02.06.75 23.08.12 Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt Đà Lạt Don Bosco
231 PX. Trần Minh Quân 17.05.76 15.07.06 Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt Đà Lạt Don Bosco
232 Tôma Trần Ngọc Sơn 02.10.71 03.03.05 Nt. Liên Khương, Liên Nghĩa, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
233 Mactinô Đinh Nghĩa Sỹ 26.03.79 02.07.16 Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Don Bosco
234 Giêrônimô Nguyễn Văn Sỹ 20.07.68 03.03.05 Nt. Định An, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
235 Đaminh Trần Văn Tâm 15.02.54 30.11.98 Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Don Bosco
236 Giuse Đinh Văn Triển 07.10.80 07.08.15 Nt. K’ Rèn, Định An, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
237 Antôn Nguyễn Anh Tuấn 16.09.72 28.07.07 Ct. Don Bosco Lộc Tiến, Bảo Lộc Bảo Lộc Don Bosco
238 PX. Trần Quốc Tuấn 22.12.84 27.07.19 Học viện Don Bosco, 36 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt Đà Lạt Don Bosco
239 Giuse Tạ Đức Tuấn 30.08.49 31.05.92 Ct. Don Bosco K'Long, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
240 P. Assisi K’ Vường 24.03.84 01.08.20 Ct. Don Bosco K'Long, Hiệp An, Đức Trọng Đức Trọng Don Bosco
241 Đaminh Nguyễn Ngọc An 07.02.54 01.11.95 Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc Bảo Lộc Đa Minh
242 Giuse Nguyễn Thái Bảo 02.08.89 04.08.23 Nt. Lạc Lâm, Lạc Lâm, Đơn Dương Đơn Dương Đa Minh
243 Phêrô Phạm Văn Bình 06.12.76 07.08.08 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
244 Phaolô Nguyễn Phi Cường 02.07.71 04.08.09 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
245 Phêrô Mai Vũ Quốc Duy 26.04.81 04.08.18 Nt. Lạc Lâm, Lạc Lâm, Đơn Dương Đơn Dương Đa Minh
246 PX. Nguyễn Đức Đạt 30.06.49 14.05.75 Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc Bảo Lộc Đa Minh
247 Micae Nguyễn Trung Hiếu 01.01.70 15.07.06 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
248 Giuse Nguyễn Quang Huy 25.06.76 04.08.14 Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc Bảo Lộc Đa Minh
249 Giuse Nguyễn Thanh Kính 26.02.75 04.08.12 Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc Bảo Lộc Đa Minh
250 Antôn Đỗ Hiệp Lâm 17.04.81 01.10.21 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
251 GB. Trần Anh Long 08.07.76 11.08.11 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
252 Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam 04.07.73 15.07.06 Nt. Lạc Lâm, Lạc Lâm, Đơn Dương Đơn Dương Đa Minh
253 Maurice Lục Vĩnh Phố 22.08.75 04.08.09 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
254 Giuse Phạm Quang Sáng 20.07.53 21.12.91 Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc Bảo Lộc Đa Minh
255 Mactinô Nguyễn Chí Thanh 05.01.75 14.08.01 Cộng đoàn Đaminh Bảo Lộc Bảo Lộc Đa Minh
256 Giuse Trần Quang Thiện 23.05.44 08.08.72 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
257 Đaminh Trần Minh Thông 02.04.68 03.11.04 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
258 Giuse Nguyễn Đức Trung 10.01.54 29.11.01 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
259 Giuse Bùi Văn Viễn 15.10.50 14.05.75 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
260 Giuse Phạm Văn 19.05.78 06.08.13 Tu xá Đaminh Đà Lạt Đà Lạt Đa Minh
261 Mactinô Maria Nguyễn Văn Đoàn 19.05.63 15.09.09 188 Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh Di Linh Mẹ Chúa Cứu Chuộc
262 P. Asisi Maria Hoàng Trọng 02.4.56 15.12.07 188 Tân Phú, Đinh Lạc, Di Linh Di Linh Mẹ Chúa Cứu Chuộc
263 Gioan B. Maria Phạm Văn Phương 24.11.66 11.06.10 18 Trần Quang Khải, P.8. TP. Đà Lạt Đà Lạt Mẹ Chúa Cứu Chuộc
264 Giuse Maria Vũ Viết Thịnh 17.11.65 11.07.19 1/1/8 Trần Nhân Tông. P.8. TP. Đà Lạt Đà Lạt Mẹ Chúa Cứu Chuộc
265 Antôn Nguyễn Văn Chúc Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt Đà Lạt Phanxicô
266 P. Assisi Đinh Trọng Đệ 11.05.72 09.12.06 Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt Đà Lạt Phanxicô
267 Nguyễn Minh Hiếu Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt Đà Lạt Phanxicô
268 Phêrô Đậu Văn Minh Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt Đà Lạt Phanxicô
269 Anphongsô Nguyễn Công Minh Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt Đà Lạt Phanxicô
270 Luca Nguyễn Văn Phi Tv. Phanxicô, 16 Huyền Trân, Đà Lạt Đà Lạt Phanxicô
271 GB. Đoàn Minh Sáng 05.04.76 12.04.15 Nt. Du Sinh, P.5, Đà Lạt Đà Lạt Phanxicô
272 PX. Vũ Văn Mai 14.01.73 01.06.11 Tv. 51 Ngô Quyền, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Phanxicô
273 Đaminh Ngô Đức Thiện Tv. 51 Ngô Quyền, Lộc Phát, Bảo Lộc Bảo Lộc Phanxicô
274 Giuse Hoàng Văn Tình 20.08.47 21.12.91 Nt. Tạo Tác, 3A Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt Đà Lạt Dòng Tên
275 Gioan Đinh Văn Bổn 04.10.83 07.10.19 413/10 Đinh Công Tráng, Đại Lào, Bảo Lộc Bảo Lộc Thánh Thể
276 Phêrô Trần Ngọc Khởi 10.01.80 07.10.19 413/10 Đinh Công Tráng, Đại Lào, Bảo Lộc Bảo Lộc Thánh Thể
277 Martinô Lê Trung Hiếu 22.07.81 01.10.18 413/10 Đinh Công Tráng, Đại Lào, Bảo Lộc Bảo Lộc Thánh Thể
278 Giaxintô Võ Thành Châu 12.08.51 21.12.99 Tv. Đà Lạt, 20 Yết Kiêu, P. 6, Đà Lạt Đà Lạt Ngôi Lời
279 Phêrô Vũ Đức Thắng 16.11.79 13.01.22 Tv. Đà Lạt, 20 Yết Kiêu, P. 6, Đà Lạt Đà Lạt Ngôi Lời
280 Mactinô Porres Nguyễn Văn An 22.02.56 26.01.00 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
281 Matthia Đinh Văn Bôn 24.01.79 30.06.16 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
282 Barnaba Trần Văn Bốn 05.02.81 09.08.23 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
283 Phaolo Trần Văn Can 30.10.75 18.09.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
284 Laurenso Nguyễn Văn Công 25.05.69 02.04.09 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
285 Phêrô - Dũng Võ Hoàng Dũng 30.10.77 18.07.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
286 Ephrem Trịnh Văn Đức 13.04.55 02.10.01 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
287 Tôma Nguyễn Văn Giang 08.09.71 19.06.09 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
288 Giuse Trần Thanh Hải 21.12.67 13.06.05 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
289 Augustinô Nguyễn Huy Hùng 15.07.69 13.06.05 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
290 Luca Phạm Phi Hùng 15.02.46 13.06.06 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
291 Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng 28.11.57 27.12.97 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
292 Micae Nguyễn Khánh Hưng 26.02.62 02.04.09 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
293 Monfort Phạm Quốc Huyên 03.11.65 13.06.05 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
294 Raphael Mai Quang Khoa 30.10.73 03.12.12 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
295 Phanxicô Assisi Nguyễn Hoài Lâm 29.12.80 02.10.14 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
296 Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm 09.09.83 09.08.23 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
297 Stanislaô Phạm Xuân Lộc 01.08.53 30.06.91 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
298 Athanasiô Nguyễn Văn Lợi 21.09.73 30.06.16 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
299 Alselmo Trần Công Luận 08.01.77 30.06.16 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
300 Anđrê Phú Yên Lê Trọng Lực 04.12.82 18.07.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
301 Amrôsiô Hồ Văn Minh 23.03.73 09.08.23 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
302 Phanxicô Sale Vũ Khắc Nam 13.10.46 01.01.90 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
303 Rôbectô Nguyễn Đình Nghĩa 20.02.68 13.06.05 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
304 Gioan Thánh Giá Hồ Sỹ Nhường 25.04.80 18.07.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
305 Emm. Triệu Trần Xuân Phú 01.03.68 02.04.09 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
306 G. Vianey Nguyễn Tri Phương 30.04.55 30.06.91 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
307 Alexis Âu Hoàng Anh Quốc 15.06.79 18.07.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
308 Đaminh Savio Ngô Văn Tài 27.03.77 19.06.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
309 Phêrô Bùi Đức Thành 05.10.53 22.04.95 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
310 Gioakim Hồ Văn Thành 16.07.81 09.08.23 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
311 Nicôla Lê Quang Thành 01.11.66 19.06.09 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
312 Cyprianô Nguyễn Đắc Thành 20.08.71 02.10.14 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
313 Gioan Baptista Nguyễn Văn Thành 18.08.77 18.07.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
314 Đaminh Trần Tiến Thiệu 18.10.72 13.06.05 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
315 Albericô Nguyễn Văn Thuấn 27.07.69 30.06.16 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
316 Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thy 09.10.46 12.10.74 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
317 Lêo Cả Nguyễn Văn Tiên 20.09.74 02.06.12 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
318 Mar. Du Nguyễn Thanh Tình 02.09.69 02.04.09 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
319 Theo. Ven Ngô Xuân Toán 16.03.76 03.12.12 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
320 Toma Thiện Trần Đức Toàn 05.03.78 09.08.23 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
321 Galgano Trần Quốc Toàn 02.03.79 27.10.13 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
322 Ingatiô Trần Thanh Toàn 15.02.70 03.12.12 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
323 Bathôlômêô Hoàng Văn 21.03.65 02.10.14 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
324 Gonzaga Vũ Đức 19.03.81 19.06.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
325 G. Berchman Lê Văn Tuyến 02.10.79 30.06.16 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
326 Gioan Nguyễn Văn Tuyến 07.12.56 13.06.05 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
327 Giacôbê Trần Văn Văn 05.05.76 30.06.16 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
328 Tôma-Dụ Nguyễn Quốc Việt 07.11.68 02.04.09 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
329 Phaolô Phạm Công Vĩnh 01.04.79 30.06.16 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
330 Biển Đức Vũ Bá Vương 05.01.68 13.06.05 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
331 Camilô Vũ Đức Vịnh 20.05.70 13.06.05 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
332 Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ 03.11.82 09.08.23 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
333 Vinh Sơn Fêrio Vũ Mạnh Xuân 01.01.80 18.09.21 Đan viện Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương Đơn Dương Châu Sơn
334 Vinh Sơn Trần Xuân An 14.11.81 19.11.21 Nhà nội Trú Bùi Đức - Biên Hòa -Đồng Nai Tận Hiến
335 Đaminh Nguyễn Ngọc Bách 04.06.73 22.06.17 Cđ. ICM Cây Gáo - Xuân Lộc Tận Hiến
336 Phaolô Nguyễn Trọng Ban 28.01.80 13.11.20 Nhà Nội Trú Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc Bảo Lộc Tận Hiến
337 Phaolô Maria Nguyễn Văn Bang 29.07.79 07.02.18 Nt. Tàhine, Tàhine, Đức Trọng Đức Trọng Tận Hiến
338 Giuse Phạm Văn Bính 01.05.48 13.10.05 Nhà Tập, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc Bảo Lộc Tận Hiến
339 Phanxicô Xaviê K’ Brốih 12.08.66 18.10.11 Nt. Đà Loan, Đà Loan, Đức Trọng Đức Trọng Tận Hiến
340 Phêrô Ya Đan 13.07.86 17.11.23 Nt. Đà Loan, Đà Loan, Đức Trọng Đức Trọng Tận Hiến
341 Phêrô Nguyễn Văn Đang 20.10.74 24.11.12 Nt. Xá Thị, Thụy Hưng, Thái bình Tận Hiến
342 Giuse Nguyễn Phước Đạt 14.08.80 07.02.18 Nhà huynh đệ ICM, Minh giáo , Đà Lạt Đà Lạt Tận Hiến
343 PX. Nguyễn Văn Do 16.02.84 17.11.23 Nhà huynh đệ ICM, Minh giáo , Đà Lạt Đà Lạt Tận Hiến
344 Phaolô Vũ Văn Doanh 10.11.79 27.07.13 Nhà Tập, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc Bảo Lộc Tận Hiến
345 Anrê Lê Bảo Đồng 26.03.77 17.11.23 Nt. Thánh Giuse, Bình Thạnh, Đức Trọng Đức Trọng Tận Hiến
346 Giuse Nguyễn Văn Đức 21.10.80 17.11.23 Nt. Suối Thông, Đạ Roòn, Đơn Dương Đơn Dương Tận Hiến
347 Vinh Sơn Trần Ngọc Dũng 23.09.69 27.06.14 Cđ. Hòa Ninh, Hòa Ninh, Di Linh Di Linh Tận Hiến
348 PX. Đào Văn Gia 10.12.54 18.07.15 Cđ ICM Bảo Thị, Long Khánh, Đồng nai Tận Hiến
349 Tôma Tống Văn Hạ 15.11.89 17.11.23 Nt. Đà Loan, Đà Loan, Đức Trọng Đức Trọng Tận Hiến
350 Phaolô Nguyễn Văn Hải 10.12.72 07.02.18 Nt. Đà Loan, Đà Loan, Đức Trọng Đức Trọng Tận Hiến
351 PX. Nguyễn Văn Hoàng 01.05.49 27.04.74 Nhà huynh đệ ICM, Thanh Xuân, Bảo Lộc Bảo Lộc Tận Hiến
352 Giuse Nguyễn Mạnh Khoa 10.03.68 27.04.06 Nt. Đà Loan, Đà Loan, Đức Trọng Đức Trọng Tận Hiến
353 Đaminh Nguyễn Văn Khoái 15.09.53 20.01.96 Nhà huynh đệ ICM, Minh Đức, Thủ Đức Tận Hiến
354 Giuse Phạm Văn Lễ 01.05.47 03.12.02 Nhà huynh đệ ICM, Thanh Xuân, Bảo Lộc Bảo Lộc Tận Hiến
355 Phêrô Nguyễn Đình Ngân 25.10.85 07.02.18 Du học Hoa Kỳ Tận Hiến
356 Giuse Nguyễn Cao Nguyên 01.05.50 17.01.98 Nt. Tàhine, Tàhine, Đức Trọng Đức Trọng Tận Hiến
357 Vinh Sơn Phạm Thanh Phong 03.04.84 07.02.18 Nhà Huynh Đệ ICM, Minh Giáo, Đà Lạt Đà Lạt Tận Hiến
358 Giuse Tống Đình Quý 08.11.48 04.04.76 Nhà huynh đệ ICM, Thanh Xuân, Bảo Lộc Bảo Lộc Tận Hiến
359 Phêrô Kôbê Trần Ngọc Quyền 05.05.85 11.11.22 Nhà huynh đệ ICM, Lê văn Sĩ, Saigon Tận Hiến
360 Phaolô Vũ Hoàng Bảo Sơn 20.04.82 13.11.20 Nt. Ngọc Thuận, Giồng Giềng, Kiêngiang Tận Hiến
361 Giuse Nguyễn Ngọc Sơn 03.04.83 23.11.19 Nhà huynh đệ ICM Bình Triệu, Saigon Tận Hiến
362 Carôlô Trần Công Sửu 15.06.87 11.11.22 Nt Nam Ban, Lâm Hà Đức Trọng Tận Hiến
363 GB. Nguyễn Thái Thành 20.09.77 24.11.12 Nhà huynh đệ ICM Bảo Lộc Bảo Lộc Tận Hiến
364 Giuse Nguyễn Văn Thiên 06.07.68 24.11.12 Nt. Minh Giáo, 111 Ngô Thì Nhậm, Đà Lạt Đà Lạt Tận Hiến
365 Phêrô Huỳnh V