Vài Dòng Lịch Sử Giáo Phận Đà Lạt

Phần đất thuộc Giáo phận Ðà Lạt ngày nay, xưa kia là cao nguyên Trung bộ thuộc Giáo phận Ðông Ðàng Trong (1844). Nhưng năm 1907, cả vùng đất Bình Thuận và Lâm Ðồng bây giờ được sát nhập vào Nam Kỳ Lục Tỉnh và thuộc giáo phận Tây Ðàng Trong, rồi Giáo phận Sài Gòn (1924). Năm 1920, Giáo xứ Ðàlạt được thành lập. Năm 1927, có thêm Giáo xứ Djiring do Cha Jean Cassaigne coi sóc. Cũng từ năm này, nhiều người công giáo từ miền Trung và miền Bắc đến lập nghiệp trên vùng cao nguyên này, nhất là đợt di cư năm 1954 – 1955 khiến số giáo dân tăng vọt và nhiều xứ đạo hình thành. Giáo phận Ðà Lạt được thành lập do sắc chỉ của Ðức Gioan XXIII ngày 27.11.1960, gồm ba tỉnh Tuyên Ðức, Lâm Ðồng, Phước Long thuộc Giáo phận Sài Gòn, và tỉnh Quảng Ðức thuộc Giáo phận Kontum. Giáo phận mới được trao cho Ðức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, với 81 linh mục triều và dòng coi sóc 77.324 giáo dân trên tổng số 254.669 người. Ngày 22.6.1967, hai tỉnh Phước Long và Quảng Ðức được sát nhập vào Giáo phận mới Ban Mê Thuột. Sau năm 1975, hai tỉnh Tuyên Ðức và Lâm Ðồng được gộp lại với tên gọi là Lâm Ðồng. Giáo phận Ðàlạt nằm gọn trong tỉnh này.
Linh Mục Đoàn Giáo Phận

Các Ðức Cha đã và đang cai quản Giáo phận

Ðức Cha cố Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền 
Giám mục tiên khởi

Sinh năm 1906 tại Quảng Trị
Thụ phong Giám mục năm 1955
Ðại diện Tông Tòa cai quản Giáo phận Sài Gòn năm 1955
Giám mục Chính Tòa Ðà Lạt năm 1960
Qua đời năm 1973
(Xem Thêm)

Ðức Cha cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm


Sinh năm 1929 tại Thanh Hoá
Thụ phong Giám mục năm 1975
Giám mục Chính Toà Đà Lạt ngày 19.03.1975
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thanh Hoá 23.03.1994
Nhận Giáo Phận Thanh Hóa ngày 24.06.1994
(Xem Thêm)

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Sinh ngày 01.04.1938 tại Ðà Lạt
Thụ phong linh mục tại Ðà Lạt ngày 21.12.1967
Ðược bổ nhiệm Giám mục phó ngày 19.10.1991
Thụ phong Giám mục tại Ðà Lạt ngày 03.12.1991
Giám mục chính tòa Ðà Lạt từ ngày 23.03.1994
(Xem Thêm)

Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương


Sinh ngày 04.09.1944 tại Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội)
Thụ phong linh mục tại Cần Thơ ngày 18.12.1971
Thụ phong Giám Mục giáo phận Hưng Hoá ngày 05.08.2003
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa Ðà Lạt từ ngày 01.03.2011
(Xem Thêm)

Ðức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
Giám Mục Giáo Phận

Sinh ngày 12.08.1955 tại Cần Thơ
Thụ phong linh mục tại Đà Lạt ngày 29.05.1994
Ðược bổ nhiệm Giám mục phó ngày 08.04.2017
Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 31.05.2017
Giám mục chính tòa Ðà Lạt từ ngày 14.09.2019
(Xem Thêm)

Ranh Giới Giáo Phận

Giáo phận Ðà Lạt nằm gọn trong tỉnh Lâm Ðồng, bao gồm Thành phố Ðà Lạt, Thành phố Bảo Lộc, và 10 huyện : Lạc Dương, Ðơn Dương, Ðức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Ðạ Huoai, Ðạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông.

Dân chúng đa số làm nông nghiệp : trồng rau, trồng trà, cà phê, dâu tằm … Gần thành phố Ðà Lạt có núi LangBiang, là ngọn núi cao nhất vùng. (2.163m) Trong Giáo phận, ngoài dân tộc Kinh, còn có hai sắc tộc chính là K’Ho và Churu.