Mùa Vọng – Giáng Sinh

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người. BÀI ĐỌC 1: Is 60,1-6 Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả...

Page 1 of 6 1 2 6

Bài Viết Mới