Mùa Chay – Phục Sinh

Thứ Hai, Tuần III, Mùa Chay

Thứ Hai, Tuần III, Mùa Chay

“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,24)  BÀI...

Page 1 of 13 1 2 13

Bài Viết Mới