Tham Khảo Mục Vụ

Gởi em, thầy giúp xứ!

Gởi em, thầy giúp xứ!

GỞI EM, THẦY GIÚP XỨ! Lm. Giuse Nguyễn Em, thế là em đã hoàn thành thêm một kỳ giúp hè...

Hãy trân trọng bài giảng

Hãy trân trọng bài giảng

Tôi quá thích chủ đề “Người Mục Tử Phải Có Hồn Tông Đồ” trong thánh lễ thuyên chuyển linh mục...

TẠO VẬT – THỤ TẠO

TẠO VẬT – THỤ TẠO

Lm. Stephanô Huỳnh Trụ 6/17/2015 Tôi thấy trên mạng có người đặt câu hỏi “tại sao ngày nay người ta...

Page 1 of 23 1 2 23

Bài Viết Mới