Thường Huấn Linh Mục

Năm 2005: LỜI NGỎ

LỜI NGỎ“SỐNG LỜI CHÚA”KỶ NIỆM BỐN MƯƠI NĂM HIẾN CHẾ DEI VERBUMBốn mươi năm, con số thật ý nghĩa. Đó...

Page 1 of 11 1 2 11

Bài Viết Mới