Giáo Hạt Đơn Dương

1. Số Giáo Xứ: 12

GioiThieuGiaoXuGiaoHat
SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1CHÂU SƠN1.000Xã Lạc Xuân, Ðơn DươngPX. Hoàng Đức Tiến
2DIOM4.389 (Kinh: 1.272 - Thượng: 3.117)Xã Lạc Xuân, Ðơn DươngPhêrô Phạm An Nhàn
3KAĐƠN6.083Xã Kađơn, Ðơn DươngPhêrô Trần Quốc Hưng Long CM
4LẠC HÒA4.340 (Kinh 2.479 - Thượng: 1.861)Xã Kađô, Ðơn DươngGioan Đỗ Vinh Sơn
5LẠC LÂM6,520Xã Lạc Lâm, Ðơn DươngVinhsơn Nguyễn Duy Nam OP
6LẠC NGHIỆP1.375Tt. Dran, Ðơn DươngGiuse Lê Anh Tuấn
7LẠC SƠN1.602 (Kinh: 923 - Thượng: 679)Xã Lạc Lâm, Ðơn DươngGiuse Nguyễn Trí Độ
8LẠC VIÊN3.327 (Kinh: 2.852 - Thượng: 475)Xã Lạc Xuân, Ðơn DươngVinh Sơn Đỗ Quang Dung
9PRÓH3.540 (Kinh: 940 - Thượng: 2.600)Xã Próh, Ðơn DươngGB Hoàng Kim Tiến CM
10SUỐI THÔNG1.920 (Kinh: 1.356 - Thượng: 564)Xã Đạ Roòn, Ðơn DươngTôma Phạm Quang Hào
11THẠNH MỸ3.324 (Kinh: 1.809 - Thượng: 1.515)Tt. Thạnh Mỹ, Ðơn DươngGioan Nguyễn Trọng Thành
12TU TRA4.241 (Kinh: 1.107 - Thượng: 3.206)Xã Tu Tra, Đơn DươngPhêrô Vũ Ngọc Hùng

2. Giáo Họ: 1

GioiThieuGiaoXuGiaoHat
SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1M’RĂNGXã Lạc Lâm, Ðơn Dương Vinh Sơn Đỗ Quang Dung