Lễ Chung

Lễ Thánh Gia Thất

LỄ THÁNH GIA THẤT Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái, đã muốn Con...

Lễ Giáng Sinh ( lễ đêm)

LỄ GIÁNG SINH (LỄ ĐÊM) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến...

Lễ Thánh Phanxicô Saviê

LỄ THÁNH PHAXICÔ XAVIÊ (03/12) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã sai các Môn đệ đi...

Chúa Nhật Truyền Giáo

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã trao cho Hội Thánh sứ mạng...

Page 1 of 4 1 2 4

Bài Viết Mới