Giáo Hạt Madaguôi

1. Giáo Xứ: 7

GioiThieuGiaoXuGiaoHat
SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1CÁT TIÊN2,440Tt. Ðồng Nai, Cát TiênGiuse Phạm Văn Tuấn
2ĐẠ M’RI6,270Tt. Đạ M’ Ri, Ðạ HuoaiGiuse Lê Anh Tài
3ĐẠ NHAR1.400 (Kinh: 200 - Thượng: 1.200)Xã Quốc Oai, H. Đạ TẻhĐaminh Đoàn Hữu Du
4ĐẠ TẺH5,960Tt. Ðạ Tẻh, Ðạ TẻhGrêgôriô Nguyễn An Phú Đông
5ĐỒNG NAI THƯỢNG1,502X. Đ. Nai Thượng, Cát TiênAntôn Nguyễn Công Hiến
6MADAGUÔI4,552Tt. Madaguôi, Ðạ HuoaiPhaolô Vũ Đức Vượng
7PHƯỚC LỘC1686Thôn Phước Trung – Xã Phước Lộc, H. Đạ HuoaiAntôn Vũ Thanh Hòa

2. Giáo Sở: 2

GioiThieuGiaoXuGiaoHat
SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1MỸ ĐỨC1.500 (Kinh: 1.000 - Thượng: 500)Xã Mỹ Đức, H. Cát TiênAntôn Nguyễn Quốc Tuấn
2PHƯỚC CÁT500 (Kinh: 350 - Thượng: 150)Xã Phước Cát, H. Cát TiênGiuse Trần Văn Năng

2. Giáo Họ: 4

GioiThieuGiaoXuGiaoHat
SttTênSố Giáo DânĐịa ChỉCha quản xứ, Quản nhiệm
1ĐẠ OAIXã Đạ Oai, H. Đạ HuoaiPhaolô Vũ Đức Vượng
2GIA VIỄN - TIÊN HOÀNGXã Gia Viễn, H. Cát TiênGiuse Phạm Văn Tuấn
3TÔN K’LONGXã Đạ Pal, H. Đạ TẻhGrêgôriô Nguyễn An Phú Đông
4ĐẠ LÂYXã Đạ Lây, H. Đạ TẻhGrêgôriô Nguyễn An Phú Đông