Lời Nguyện Tín Hữu

Lễ Chúa Biến Hình

LỄ CHÚA BIẾN HÌNH (06/8) Chủ tế: Anh chị em thân mến, trên núi thánh, Chúa đã muốn Đức Kitô...

Lễ Chúa Lên Trời

LỄ CHÚA LÊN TRỜI Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô làm Vị Thượng...

Chúa Nhật Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (LỄ SÁNG) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô...

Vọng Phục Sinh

ĐÊM THÁNH VỌNG PHỤC SINH Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong đêm cực thánh này, chúng ta hãy...

Thánh Lễ Tiệc Ly

THÁNH LỄ TIỆC LY (CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH) Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm trước ngày chịu...

Lễ Lá

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô khải hoàn vào thành Giêrusalem mở đầu...

Page 2 of 19 1 2 3 19

Bài Viết Mới