Mùa Chay – Phục Sinh

Thứ Ba, Tuần Thánh

Thứ Ba, Tuần Thánh

“Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. (Ga 13,21) BÀI ĐỌC I:...

Thứ Hai, Tuần Thánh

Thứ Hai, Tuần Thánh

“Các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi...

Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá

Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Bài đọc 1: Is 50,4-7 Tôi đã không che mặt khi...

Thứ Sáu, Tuần V, Mùa Chay

Thứ Sáu, Tuần V, Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ. Bài đọc 1: Gr 20,10-13 Đức Chúa hằng...

Thứ Ba, Tuần V. Mùa Chay

Thứ Ba, Tuần V. Mùa Chay

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu. Bài đọc...

Thứ Hai, Tuần V, Mùa Chay

Thứ Hai, Tuần V, Mùa Chay

Tôi là ánh sáng thế gian. Bài đọc 1: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Tôi sẽ phải chết, nhưng thà tôi không làm gì...

Page 13 of 18 1 12 13 14 18

Bài Viết Mới