Ý Cầu Nguyện Tháng 5:
Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Lịch Phụng Vụ