Ý Cầu Nguyện Tháng 6:
Cầu cho những người phải trốn chạy khỏi đất nước của mình.

Lịch Phụng Vụ